Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Pravidla našeho serveru!

 • Admin má vždycky pravdu!
 • Nic nesmí viset ve vzduchu. To znamená že pokud kácíte stromy, ujistěte se že je pryč celý kmen a nic nelevituje vzduchem!
 • Snažte se stavět stavby tak aby nekazily ráz okolí. Jste-li poblíže města, snažte se stavby uzpůsobovat jeho stylu.
 • Megalomanské stavby typu mosty atp. stavte s pilířema na dohled. Levitující vesmírné dráhy jsou zakázány! (Snažte se dodržovat fyzikální zákony)
 • Za každy pokácený strom ve volné přírodě zasaďte na jeho místo alespoň jeden nový!!!
 • Zásah do cizího majetku - pozemku je trestný! Vyjímkou je svolení admina!
 • TNT a jiné výbušniny se nesmí odpalovat na menší vzdálenost než 15 kostek od cizí nemovitosti či objektu!
 • Žhářství vedoucí k poničení přírodních zdrojů či poškození cizího majetku je BRUTÁLNĚ trestáno!
 • Jaderné reaktory + bomby jsou všeobecně zakázány! Jejich užití je možno umožnit vyjímkou danou adminem!
 • Poškození cizího majetku laserovou zbraní byť omylem je bráno jako přestupek a bude vymáháno bonusové odškodnění + náprava škod
 • Důlní stroje (Querry, Miner atp..) je zakázáno stavět k městům či obydlím cizích hráčů. Min. vzdálenost 150 kostek od nejbližšího cizího obydlí!
 • Postavíteli portál a poškodíte funkci původní portálové sítě. Jste povini síť opravit = dát do původního funkčního stavu!
 • Každá stavba musí být označena cedulí s názvem majitele stavby! Je to pro vaše dobro, jinak by se mohlo stát, že vaše budova bude zkonfiskována v rámci zaměnění majitele.
 • Jaká-koliv věc zalagovávající server může být adminem zrušena bez možnosti odvolání či stížnosti. Navíc může být tvůrce takové věci postihován a rozhodně již nesmí takovou věc úmyslně opakovat.
 • Je zakázáno snažit se jakýmkoliv způsobem obcházet pravidla a restrikce + využívat bugy hry! Těmto pravidlům je přímo podřízena i rozvaha myšlenky "Fair play". V tomto duchu budou věci souzeny i mimo psaná pravidla!
 • Je zakázáno stavět automatizované generártory na "cobblestone" ! A to pod hrozbou BANU! Narušuje to virtuální ekonomiku E-shopu.
 • Je zakázáno nepřiznávat svou identitu a zakládat nové profily za účelem mystifikace.
 • Je zakázáno urážet spoluhráče na veřejném chatu a jiných prostředcích na serveru. (takové to věci si vyřizujte jinde)
 • Je zakázáno neuposlechnout žádosti či příkazu admina (admin toto pravidlo nepoužívá není li k tomu nucen)
 • Pokud přivedete nového hráče, zodpovídáte se i za případné problémy, které kvůli němu nastanou.
 • Máte-li podezření (nebo to dokonce víte), že některý hráč porušuje pravidla. Jste povini informovat někoho z adminů hned jak to bude možné. Jinak hrozí postih za spoluvinnu.
 • Každý hráč je povinen se registrovat na našem fóru
 • Každý hráč je povinen stavět mosty na cestách / silnicích stavěný skrze řeky či moře, tak aby nezablokoval možnou lodní dopravu. Most musí být vysoký min. 2 kostky (volné místo) nad hladinu vody a 4 kostky musí být průplav široký. Takový průplav musí být umístěn nejméně jednou za každých 25 kostek délky mostu.

Doporučení:

 • Těžba: Vřele doporučuji těžit v mapě Sharpnet 2 (přístup portálem ze starého města "/twp stm" X:-177 Y:84 Z:523). Tato mapa se za zdmi/barierou, jednou za čas promazává, aby se regenerovaly rudy!
 • Pro finance: Poptat se Sharpa na brigády

Sankce:

Admin vymyslí vhodný typ sankce. Trest může končit až vyhošťěním a následným zabanováním!

Admini:

 • Sharp (Super Admin)
 • Samuel "S3raf" (Hlavní Admin)
 • Cizurator (Pomocný Admin)
 • Falixo (Pomocný Admin)

Hráči v podmínce:

 • Gumy - porušení pravidla č. 16. (Vyprší 1.10.2013)
 • Ryan144 - porušení pravidla č. 15. (Vyprší 1.10.2013)

Banovaní hráči:

 • Herrkoenig (Refley) - opakované porušení pravidel č. 15,16,17. (Vyprší 1.10.2013)
 • Seri - porušení pravidel č. 3,6,10,12,15. (Permanentní)

Vyjímky:

 • Sharp (Admin) - Může narušovat soukromí hráčů, upravovat pozemky je li to nutné, zabavovat majetky hráčů kteří jsou trestáni či nejsou dlouho aktivní, používat jaderné reaktory a udělovat vyjímky k jejich používání, vztahuje se na něj politická imunita!
 • Cizurator (Moderátor) - Vyjímka na jeden jaderný reaktor na souřadnicích (x,y,z "bude doplněno - Startrek").
 • Samuel (Admin) - Vyjímka na jaderný reaktor na souřadnicích (x,y,z "bude doplněno - IND").